Downtime kan ieder moment plaatsvinden en het kan elk bedrijf overkomen en heeft vaak grote gevolgen. De beste manier om rampen te voorkomen en effectief op te treden bij incidenten is het verzamelen van kennis en opstellen van procedures.
◦ 90% van de bedrijven krijgt jaarlijks te maken met een vorm van downtime. Dit gaat
vaak gepaard met dataverlies, veiligheidsincidenten en verlies van productiviteit en
omzet;
◦ Downtime kost altijd geld;
◦ Vooruitplannen: Een goed en flexibel disaster recovery plan voorkomt erger;
◦ Oorzaken zijn vaak het falen van hardware, menselijke fouten, kwaadwillenden,
softwarefouten of natuurlijke oorzaken;
◦ Herstel is pijnlijk: De gemiddelde hersteltijd voor het MKB is 18,5 uur. In 43% van de
gevallen lukt het bedrijven niet om geheel te herstellen;
Een disaster recovery plan moet ervoor zorgen dat je binnen minuten kunt herstellen van een incident. Een goed disaster recovery plan is betrouwbaar, simpel en snel en moet bovendien schaalbaar en betaalbaar zijn. Wij zorgen ervoor dat alle bedrijfskritieke processen, systemen, werkplekken, servers en de gehele infrastructuur beschermd, herstelbaar en vervangbaar zijn.

Behalve het kunnen herstellen van een incident, is ook een lange-termijn back-up belangrijk.
Met goede back-ups heb je de mogelijkheid om bestanden of e-mails die per ongeluk zijn overschreven, expres verwijderd of op een andere manier onbereikbaar zijn gemaakt terug te halen.
Onze goede back-up oplossing biedt item-level restores met retenties van minimaal 3 maanden tot een jaar.

Steeds meer data verplaatst zich naar de cloud, wat in feite veelal de computersystemen van Google en Microsoft zijn. Dit zijn betrouwbare dienstverleners en een groot datalek of langdurige storing op deze cloudplatformen is uitzonderlijk. Echter kan deze data kwijtraken, beschadigd raken of overschreven worden door menselijke fouten, moedwillige acties of ransomware. Als bedrijf blijf je verantwoordelijk voor deze data, ongeacht waar deze wordt ondergebracht. Een goede Cloud Back-up oplossing is de enige manier om je te beschermen tegen verlies of beschadiging van data.

Internet is tegenwoordige onmisbaar. Werken zonder e-mail, SaaS-applicaties, systemen van klanten en leveranciers en VOIP-telefoons is nagenoeg onmogelijk. Wij rusten iedere kantooromgeving uit met redundante internetverbindingen en monitoren deze ook. Zodra er zich een storing voordoet, wordt er binnen milliseconden omgeschakeld naar de redundante verbinding en kunnen de gebruikers ongestoord doorwerken. Ondertussen krijgen wij een melding en nemen we contact op met de betreffende leverancier(s) om de storing te verhelpen.

Om alle ICT-diensten tot aan de computer of telefoon te leveren is een goede fundering nodig. Deze fundering bestaat uit de switches, kabels en access points die alle signalen foutloos transporteren. Mochten er zich toch ‘fouten op de lijn’ voordoen, dan kan dit voor vervelende, onverwachte problemen zorgen die vaak lastig te onderzoeken zijn. Daarom is het zaak om goede apparatuur te gebruiken die kan worden beheerd, geconfigureerd en gemonitord. Wij leveren bij iedere nieuwe PowerPack-klant onze eigen apparatuur welke we door-en-door kennen en tot in de puntjes kunnen beheren. Zo kunnen we een stabiel netwerk en de snelste hersteltijden garanderen en maakt u automatisch gebruik van een goed WIFI-netwerk.

Voor veel bedrijfsprocessen zijn aanvullende servers nodig. Of het nu gaat om een webserver voor een website of webshop, of een databaseserver voor een ERP-applicatie; De benodigde cloudservers en Windows licenties zijn inbegrepen voor alle PowerPackgebruikers.

Infrastructuur van 1Key?

Zonder gedegen infrastructuur kan het bedrijf niet tegen een (virtueel) stootje. Wat als de server kapot gaat? Wat als het internet uitvalt? Wat als er van de ene op de andere dag thuisgewerkt moet worden? Wij zorgen voor een goede, redundante internetverbinding, het back-uppen van alle data (waar deze zich ook bevindt) en het correct inrichten van de toegangsrechten van uw medewerkers zodat ze niet teveel, maar ook niet te weinig kunnen.