De producten zetten we in voor deze klant

24/7 SOC & MXDR antivirus

VPN voor thuis- en mobiele werkers

Over HMS Contact Centers

De kracht van HMS Contact Centers ligt in specialisaties. Door in te spelen op nieuwe ontwikkelingen zijn ze stapsgewijs gegroeid. Hierbij focussen ze op de kwaliteit van hun langdurige relaties met klanten. Zo ook met partners. 2,5 jaar geleden is de samenwerking op gang gekomen. Sindsdien zijn wij samen op zoek gegaan naar manieren om de werkplekken te moderniseren. Het team van HMS moest overal en altijd flexibel kunnen werken. Om dit te realiseren is een VPN voor thuis- en mobiele-werkers opgezet die beschikt over 24/7 SOC en MXDR antivirus. Zo kan er niet alleen flexibel worden gewerkt, maar ook veilig.

Omgaan met privacy-gevoeligheid

De overheid hanteert strenge eisen voor iedere partner die verantwoordelijk is voor het omgaan met persoonsgegevens. Toen HMS besloot de overheid te gaan ondersteunen, werden deze eisen ook gesteld aan de systemen van HMS. Behalve dat wij op de hoogte waren van de huidige systemen van HMS, kunnen we de security standaarden praktisch dromen. Het was vervolgens een kwestie van het op maat maken van het stappenplan zodat we direct aan de slag konden.
Waar voorheen altijd vanuit het kantoor van HMS werd gewerkt, was dit door Covid niet meer wenselijk. Behalve dat de systemen dus vertrouwelijk om moesten gaan met persoonsgegevens moesten de online werkplekken op ieder moment toegankelijk zijn. Het opzetten van een flexibele online werkplek met een strikt privacy-protocol was hiervoor de oplossing.

Onze core business

Als er aan ons gevraagd zou worden wat de sleutel was tot het succes van deze klantcase, dan vallen we terug op onze kernwaarden. Er was een grote urgentie voor dit project. HMS wilde het liefst van de een op de andere dag alle gebruikers in staat hebben gebracht om te bellen voor de GGD. Doordat we precies wisten wat er nodig was om aan de privacy eisen te voldoen, konden we direct aan de slag.
De uitdaging van dit project zat namelijk zowel in de urgentie als de schaalbaarheid. Al snel ging HMS van 10 naar 146 gebruikers. Dit gebruikersaantal moest ook eenvoudig op- en afgeschaald kunnen worden. Door de lijntjes kort te houden en snel te handelen wisten we de wensen van HMS nauwkeurig te bedienen.

Leerpunten voor de toekomst

De grote uitdaging bij dit soort projecten is dat het begint met een specifieke vraag en dat het eindigt met het inrichten van een moderne online werkplek. Vanuit HMS was er de wens om zo snel mogelijk te kunnen werken conform de eisen vanuit de GGD, maar in de praktijk betekende dit het overstappen van oude soft- en hardware naar de geschikte technologie. Hierin was het essentieel om samen met HMS te kijken welke applicaties en apparaten geplaatst moesten worden in deze online werkomgeving. Waar er initieel namelijk nog geen medewerkers waren die op Apple systemen werkten, waren Apple integraties nog niet nodig. Door uitbreiding waren deze uiteindelijk wel nodig. Hoewel het natuurlijk lastig is voor een klant om deze voorspellingen te doen. Kunnen wij uit ervaring helpen klanten hierover de juiste beslissingen te laten maken.