De perfecte back-upoplossing voor het MKB

Het regelmatig maken van back-ups is van cruciaal belang voor het MKB. In het geval van een onverwachte gebeurtenis zoals een computercrash, een virusaanval of een stroomstoring moeten gegevens eenvoudig terug te zetten zijn. Het MKB heeft vaak niet direct de middelen beschikbaar voor een geschikte back-upoplossing. Er zal dan gedwongen de keuze moeten worden gemaakt voor een back-upoplossing die niet beschikt over dezelfde mate van bescherming en gebruiksvriendelijkheid.
Door samen te werken met baanbrekende softwareontwikkelaars hebben we een oplossing beschikbaar die de kwaliteiten bezit van de duurdere oplossingen, maar dat tegen een betaalbare prijs. Benieuwd naar deze oplossing? Neem contact op of lees verder.

Waaraan moet een back-upoplossing voldoen?

Er zijn vier criteria waaraan een back-upoplossing aan moet voldoen om direct paraat te staan in het geval van onverwachte gebeurtenissen.

 • Frequentie en bewaring
  Om te beginnen bij de bewaring en frequentie van de back-ups. Iedere back-upoplossing heeft een bepaalde frequentie waarop back-ups worden gemaakt. De frequentie van het maken van back-ups varieert bij de meeste bedrijven van iedere nacht tot ieder uur. Over het algemeen is het zo dat wanneer de frequentie van het maken van back-ups toeneemt, de kosten evenredig oplopen. Er kan bij back-upoplossing ook onderscheid gemaakt worden in hoelang een back-up bewaard wordt. Tegenwoordig zijn er oplossingen beschikbaar die spreken van onbeperkte retentie.
 • Efficiëntie
  Waar back-upoplossing nog veel in kunnen verschillen is de efficiëntie van het maken van back-ups. Het is natuurlijk niet de bedoeling dat je werkzaamheden worden onderbroken, omdat er een back-up wordt gemaakt. Een geschikte back-upoplossing zorgt niet voor extra belasting van de servers.
 • Controle en tests
  Het maken van back-ups is niet voldoende om er zeker van te zijn dat deze back-ups ook virus-vrij en eenvoudig terug te zetten zijn. Voorheen werd voornamelijk gecontroleerd of er back-ups werden gemaakt. Inmiddels is de controle uitgebreid naar een test die uitwijst of een back-up ook eenvoudig terug te zetten is.
 • Recovery Time Objective
  Wanneer het dan ook daadwerkelijk zo is dat je te maken krijgt met een onverwachte gebeurtenis, dan wil je natuurlijk zo snel mogelijk weer online komen. De De Recovery Time Objective (RTO) is hiervoor de maatstaf. De RTO is de hoeveelheid tijd of real-time tijdens of na een ‘ramp’ die kan verstrijken voordat een bedrijf weer kan terugkeren naar de normale gang van zaken en alle bestanden zijn hersteld.

De oplossing van 1Key

Met onze nieuwe back-upoplossing bieden we de kwaliteiten van de duurdere software, maar dan tegen een betaalbare prijs. Onze oplossing?

 • Frequentie en bewaring
  Ieder uur een back-up die voor altijd bewaard wordt

 • Efficiëntie
  Geen extra belasting op het systeem

 • Controle en tests
  Iedere nacht controle of de back-up operationeel is en eenvoudig te restoren

 • Recovery time objective
  15 minuten