Aan welke voorwaarden jij moet voldoen voor je cyberrisk verzekering

Introductie

Cyberrisk verzekeringen bieden een vangnet voor wanneer het ondenkbare gebeurt. Om in aanmerking te komen voor dekking en om ervoor te zorgen dat je bedrijf goed beschermd is zijn er bepaalde beveiligingsvoorwaarden waaraan je moet voldoen. Voordat een verzekeringsmaatschappij de kosten rondom een cyberaanval dekt, moet er aan de voorwaarden voldaan zijn. Hoewel de specifieke eisen kunnen variëren per verzekeraar, zijn er algemene richtlijnen die de meeste verzekeraars hanteren. Het afsluiten van een cyberrisk verzekering zonder eerst kritisch naar je beveiliging te kijken kan als gevolg hebben dat er de verzekering (een deel van) de schade niet dekt. In deze blog nemen we je mee langs de belangrijkste voorwaarden voor een cyberrisk verzekering.

1. Actuele beveiligingssoftware

Het gebruik van up-to-date beveiligingssoftware is cruciaal. Dit omvat antivirusprogramma’s, anti-malware, en firewalls. Verzekeraars verwachten dat je regelmatig updates uitvoert om ervoor te zorgen dat je bescherming actueel is. In enkele gevallen moet je beveiligingssoftware binnen maximaal 72 uur na het uitbrengen van een update doorgevoerd worden wil je aan de voorwaarden willen voldoen. Enkele voorbeelden van actuele beveiligingssoftware zijn de volgende:

  • Netwerkinrichting: Het gebruik van betrouwbare oplossingen zoals Office 365 voor e-mail en samenwerking, die regelmatig worden bijgewerkt en onderhouden door de provider, biedt een basisniveau van beveiliging. Daarnaast is een goed geconfigureerd intern netwerk, met sterke firewalls en segmentatie, cruciaal om ongeautoriseerde toegang te voorkomen.
  • Security Operating Centre (SOC): Een SOC biedt continue monitoring en analyse van de beveiligingsstatus van een organisatie. Door het implementeren van een SOC kunnen MKB’s real-time inzicht krijgen in bedreigingen en onmiddellijk reageren op incidenten.
  • Managed Antivirus: Het gebruik van managed antivirusdiensten zorgt ervoor dat alle apparaten binnen het bedrijf beschermd zijn tegen malware en andere bedreigingen. Deze diensten worden beheerd door externe experts, wat zorgt voor constante updates en monitoring.
  • Security Information & Event Management (SIEM): SIEM-systemen verzamelen en analyseren loggegevens van verschillende bronnen binnen het netwerk, waardoor ongebruikelijke activiteiten die wijzen op een beveiligingsincident snel geïdentificeerd kunnen worden. Dit stelt bedrijven in staat om proactief te reageren op potentiële bedreigingen.

Blijf op de hoogte!

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief.


2. Regelmatige beveiligingsaudits

Een van de vereisten voor een cyberrisk verzekering is het uitvoeren van regelmatige beveiligingsaudits, door interne of externe cybersecurity experts. Deze audits zijn bedoeld om proactief kwetsbaarheden en zwakke punten in de IT-infrastructuur te identificeren, van softwarefouten tot verouderde systemen, en om aanbevelingen te doen voor verbeteringen. Het doel is om een continu verbeteringsproces te creëren dat de beveiligingshouding van het bedrijf versterkt. Hoewel dit de gewenste situatie is voeren veel bedrijven zelden of nooit beveiligingsaudits uit, vaak vanwege beperkte middelen, kennis of het onderschatten van de risico’s. Zonder regelmatige audits blijven kwetsbaarheden onopgemerkt en onopgelost, waardoor het bedrijf blootgesteld wordt aan cyberaanvallen. Dit kan al vanaf 500 euro per jaar (bij bedrijven met minder dan 10 werknemers), dus het is minder duur dan vaak gedacht wordt.

3. Gegevensversleuteling

In de ideale situatie zouden alle persoonsgegevens, zowel in gebruik als wanneer opgeslagen, versleuteld moeten zijn. Dit betekent het gebruik van sterke encryptiestandaarden om te zorgen dat gegevens onleesbaar zijn voor onbevoegden, zelfs in het geval van een datalek. Dit vereist een gedegen begrip van welke gegevens als gevoelig worden beschouwd en waar deze zich bevinden, evenals de implementatie van encryptietechnologieën op zowel servers als mobiele apparaten. In werkelijkheid worstelen veel bedrijven met het consistent toepassen van gegevensversleuteling. Sommige bedrijven zijn zich niet bewust van de noodzaak om alle gevoelige informatie te versleutelen, terwijl anderen de technische kennis of middelen missen om dit effectief te implementeren.

4. Sterke wachtwoordbeleid

Verder wordt er door verzekeraars geëist dat bedrijven een sterk wachtwoordbeleid moeten hanteren dat vereist dat alle medewerkers complexe wachtwoorden gebruiken die regelmatig worden gewijzigd. Dit beleid zou ook het gebruik van tweefactorauthenticatie (2FA) moeten omvatten voor extra beveiliging. Het doel is om het voor cybercriminelen moeilijker te maken om toegang te krijgen tot bedrijfssystemen en gegevens. Een wachtwoordmanager, zoals Keeper, helpt om dit beleid te vereenvoudigen door medewerkers in staat te stellen sterke, unieke wachtwoorden te genereren en veilig op te slaan zonder de noodzaak om ze te onthouden. In veel gevallen is het zo dat bedrijven voor het gemak eenvoudige wachtwoorden gebruiken en zelden of nooit hun wachtwoordbeleid updaten. Medewerkers kiezen vaak voor gemak boven veiligheid, met gemakkelijk te raden wachtwoorden en het hergebruiken van wachtwoorden over meerdere accounts, wat het risico op een succesvolle aanval verhoogt.

5. Medewerkerstraining

Het trainen van medewerkers in cybersecuritybewustzijn is cruciaal voor het beschermen van een bedrijf tegen cyberaanvallen. Statistieken tonen aan dat 90% van alle succesvolle cyberaanvallen worden veroorzaakt door menselijk handelen, zoals het klikken op kwaadaardige links of het onbedoeld delen van gevoelige informatie. Daarom hebben tegenwoordig vrijwel alle cyberrisk verzekeringen voorwaarden die vereisen dat bedrijven hun medewerkers regelmatig trainen in cybersecuritybewustzijn. Het aanbieden van online trainingen, bijvoorbeeld twee keer per maand een korte sessie van 2-4 minuten, kan al voldoende zijn om medewerkers op de hoogte te houden van de nieuwste bedreigingen en beste praktijken voor cyberveiligheid.

6. Patchmanagement

Verzekeraars leggen nadruk op het belang van het regelmatig en systematisch toepassen van patches, vooral voor het adresseren van kritieke CVE’s. Een CVE (Common Vulnerability and Exposure) is een lijst met openbaar bekende cybersecuritykwetsbaarheden. Kritieke CVE’s vertegenwoordigen kwetsbaarheden die, indien uitgebuit, kunnen leiden tot ernstige implicaties zoals ongeautoriseerde toegang, datadiefstal, of zelfs volledige systeemcompromittering. Verzekeraars stellen vaak de eis dat kritieke patches binnen 72 uur na uitgave moeten worden toegepast. Deze eis is gebaseerd op het feit dat aanvallers snel handelen om kwetsbaarheden uit te buiten zodra deze bekend worden. Door patches snel toe te passen, kunnen bedrijven het venster waarin aanvallers kunnen toeslaan minimaliseren en zo hun risico op een succesvolle cyberaanval aanzienlijk verlagen. Het snel patchen van kritieke kwetsbaarheden is niet alleen een kwestie van goede cybersecuritypraktijk; het is ook een vereiste voor het behouden van de dekking onder cyberrisk verzekeringen.

Let op! Hoewel de termen vaak door elkaar worden gebruikt, is er een belangrijk onderscheid tussen patchen en updaten. Patchen verwijst specifiek naar het proces van het repareren van kwetsbaarheden in software, vaak als reactie op de identificatie van een specifieke dreiging of kwetsbaarheid. Updaten daarentegen kan breder zijn en omvat het installeren van nieuwe versies van software die verbeteringen en nieuwe functies kunnen bevatten, naast het adresseren van beveiligingsproblemen. Bij cybersecurity ligt de focus vooral op het tijdig patchen van kritieke kwetsbaarheden om de beveiliging te handhaven.

7. Incident response plan

Het incident response moet duidelijke richtlijnen bevatten over wat te doen in het geval van een cyberaanval of datalek. Het doel van zo’n plan is niet alleen om te reageren op incidenten wanneer ze zich voordoen, maar ook om de responstijd te minimaliseren en de impact van het incident te beperken. Het hebben van een plan kan de responstijd bij een incident met een factor 4 reduceren. Door de responstijd te verkorten, kan de schade die door het incident wordt veroorzaakt, enorm worden beperkt. Dit is vergelijkbaar met het verschil tussen een brand die binnen één minuut wordt geblust versus een brand die pas na een uur wordt aangepakt. Hoe sneller je reageert, des te minder ‘verbrand’ en verloren gaat.

Hoe kan 1Key helpen?

Bij 1Key begrijpen we het belang van cybersecurity en de complexiteit van het voldoen aan de voorwaarden van cyberrisk verzekeringen. Onze diensten zijn ontworpen om MKB-bedrijven te helpen deze vereisten niet alleen te begrijpen maar ook te implementeren. Van het uitvoeren van beveiligingsaudits en het opstellen van incident response plannen tot het trainen van je medewerkers in cybersecuritybewustzijn, wij staan klaar om je te ondersteunen.

Het navigeren door de voorwaarden van je cyberrisk verzekering kan ontmoedigend lijken, maar je staat er niet alleen voor. Met de juiste voorbereiding en ondersteuning kun je ervoor zorgen dat je bedrijf niet alleen voldoet aan de vereisten maar ook beter beschermd is tegen de steeds veranderende cyberdreigingen.